Fruit Smoothie
TM5 TM6

Fruit Smoothie

食材

  • 13 - 16 oz fresh mixed fruit, cut into pieces
  • 7 - 11 oz fruit juice (e.g. apple, orange, grape, pineapple, cranberry)
    或 7 - 11 oz water
  • 2 oz ice cubes
  • ½ - 1 oz lemon juice (可选的)
  • 1 tbsp sugar (可选的)

营养价值
每 1 glass
热量
434 kJ / 104 kcal
蛋白质
1 g
碳水化合物
21 g
脂肪
0 g
膳食纤维
2 g

喜欢您看到的食谱吗?还有更多国家和地区的食谱在等着您呢!

马上体验

探索美善品®电子食谱平台,查看来自不同国家和地区的食谱和食谱专辑,快来体验吧!

更多信息

其他推荐

显示所有